O NÁS VYKUPUJEME VŠE O NÁKUPU REJSTŘÍK PUNCOVNÍ ZNAČKY KONTAKTY

Rejstřík


Vše | b | c | d | e | h | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | z


DRŽKOVIC Valentin

1888 Velká Polom - 1969 Opava

V letech 1912-20 studium na Akademii výtvarných umění ve Vídni (prof. Jettmar a F. Schmutzer). Vznikla série kreseb a leptů, ovlivněných tématy Schmutzera - žebráci, chudí dělníci, lidé z ulice. Některé z nich vystavené ve Vídni (Künstlerhaus 1919, Secession 1920). V roce 1920 se vrátil domů a Zemské muzeum v Opavě uspořádalo jeho soubornou výstavu. Následovala kratší studia na Akademii v Karlsruhe (prof. A.Bühler), kde ho zaujala tvorba krajináře Hanse Thomy. Vzdělání pak prohlubuje Berlíně a v Paříži. Studijní cesty na Podkarpatskou Rus, Slovensko, Benátky, Francie (1929 Riviéra, 1929-32 Paříž, 1931 Bretaň). Za pařížského pobytu uspořádal v Paříži samostatnou výstavu. Za druhého francouzského pobytu studoval staré mistry, maloval krajiny, portréty. V roce 1932 se vrátil do rodného kraje, do Pustkovce. Po roce 1945 žil v Opavě. Po válce maloval poničená města, portrétní tvorba, figurální motivy z rodného kraje, motivy zvířat. Vždy se účastnil veřejného života, ať už členstvím ve výtvarných spolcích, nebo přednáškami a osvětovou činností. Byl členem Sdružení umělců moravských, Moravsko-slezského sdružení výtvarných umělců, sdružení umělců slezských, Svazu československých výtvarných umělců (tvůrčí skupiny Bezruč v Ostravě), Sociéte des Artistes Indépendants. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GVU Ostrava, Slezského zemského muzea Opava aj.

(Ch)