O NÁS VYKUPUJEME VŠE O NÁKUPU REJSTŘÍK PUNCOVNÍ ZNAČKY KONTAKTY

Rejstřík


Vše | b | c | d | e | h | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | z


KODET Emanuel

(1880 Pelhřimov - 1955 Praha)

Studoval Odbornou školu keramickou v Bechyni, UMPRUM v Praze u prof. Suchardy (1901-8). V letech 1908-9 studijní pobyt v Itálii. Po návratu se věnoval zejména ženskému aktu. Před rokem 1914 se zúčastnil soutěže na Žižkův pomník pro Vítkov v Praze. Jeho návrh byl pak ve zjednodušeném tvaru realizován v Žižkově mohyle u Sudoměře. Vytvořil Husův pomník v Sušici a Žižkovu bronzovou sochu pro Památník odboje v Praze, pomník Dr. Paříka v Třebenicích, četné rodinné hrobky a památníky padlým po 1. svět. válce. Později vytvářel reliéfy pro Kreditní banku ve Vídni s námětem Obchod a průmysl. Řadu svých soch několikrát přepracovával. Zakladatel výtvarnické dynastie Kodetů (syn Jan Kodet, vnuk Kristian Kodet).

(CH)