O NÁS VYKUPUJEME VŠE O NÁKUPU REJSTŘÍK PUNCOVNÍ ZNAČKY KONTAKTY

Rejstřík


Vše | b | c | d | e | h | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | z


SOZANSKÝ Jiří

1946 Praha

Studoval u prof. F. Jiroudka na AVU v Praze (1967-1973). Je mnohostranně zaměřeným výtvarníkem. Námětově se orientuje na krajinu (především Mostecko), portrét, architektonické konstrukce s figurami, figurální kompozice. Zpravidla doplňuje jemnou kresbu tužkou barevnými akcenty. S oblibou pracuje v cyklech. Svými výtvarnými projekty vypovídá o lidství poznamenané válkou a totalitními režimy. Práce jsou soustředěn na člověka v mezních situacích. Sérii výtvarných akcí a environmentů uskutečnil např. v Památníku Terezín (sympozium, 1980), ve zdevastovaném městě Most těsně před jeho likvidací, ve vyhořelém Veletržním paláci v Praze, ve věznici ve Valdicích, v odsvěceném jezuitském kostele v Litoměřicích a jinde, kde propojil výtvarné obory malířské a sochařské spolu s objekty, fotografií, filmem, instalací s fyzickou akcí. V druhé polovině devadesátých let jezdil do válečného i poválečného Sarajeva a ve vyhořelé sarajevské knihovně uskutečnil projekt Forum Populi. Koncem 80. let spolupracoval také s francouzským mimem D. C. Maurinem (environment Uzavřeno, 1988), 1992 se podílel na výtvarném sympoziu Barok a dnešek v Litoměřicích, 1999 jej zaujal samizdatový opis díla básníka Jana Zahradníčka, který ho inspiroval k vytvoření série leptů, svérázně pracujících s básnickým textem. Téma lidského těla obklopeného zdmi je zde krajně dramatizováno, výtvarné a literární prostředky propojeny. Obecně vychází jeho výtvarné projev z akce těla, tělesného pohybu a jeho expresivity, čímž vyjadřuje vnitřní napětí. Ve spolupráci s nadací Symposion organizuje mezinárodní výtvarné projekty. Předseda seskupení Boxart, člen SČUG Hollar. Zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze. MG v Brně, Památníku Terezín, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, GVU v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, MU v Olomouci, AJG v Hluboké nad Vltavou, Musée National d´Art Moderne v Paříži, Helsinki Kaupungin Taidemuseo, Muzea Kampa v Praze a jinde.

(Ch)