O NÁS VYKUPUJEME VŠE O NÁKUPU REJSTŘÍK PUNCOVNÍ ZNAČKY KONTAKTY

Rejstřík


Vše | b | c | d | e | h | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | z


ŠVABINSKÝ Max

1873 Kroměříž - 1962 Praha

Studium u prof. M. Pirnera, j. Mařáka a E. Karla na Akademii v Praze (1891-96). 1910 jmenován řádným profesorem Akademie umění v Praze na speciální škole pro grafické umění a malířství. Jako profesor působil na AVU v Praze (1910-39), vedoucí grafické speciálky (1910-28), rektor (1916-20, 1924-26, 1933-35), vedoucí figurálního malířského oddělení (1926-39). Zabýval se komorní i monumentální malbou, převažovaly figurální náměty a portréty (z rodinného prostředí i významných osobností veřejného a uměleckého života), kresbou, užitou i volnou grafikou (figurální a přírodní motivy, přírodní i sakrální náměty, portréty), plakátovou a známkovou tvorbou, mozaikou, návrhy vitráží, realizacemi pro architekturu (nástěnné obrazy Literatura a Umění pro Obecní dům v Praze). Grafickými pracemi ilustroval řadu publikací. Doménu jeho tvorby představuje grafické dílo, zejména dřevoryty v letech 1900-1923 a litografie v letech 1923-1933, významná jsou symbolistní malířská díla kolem 1900 (Chudý kraj, Splynutí duší) a monumentální žánrové malby. Člen SVU Mánes (od 1891), jeho předseda, člen a předseda spolku umělců České akademie věd a umění, zakládající člen SČUG Hollar (1918), člen Société Nationale des Beaux Arts v Paříži (1920), rytíř řádu Čestné legie francouzské, čestný člen JUV v Praze a KVU Aleš v Brně, čestný občan města Kroměříže. Zastoupen ve sbírkách NG, PNP, UPM, GHMP a Sbírkách Pražského hradu v Praze, Západočeské galerie v Plzni, MG v Brně, Muzea Kroměřížska v Kroměříži, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, GVU v Olomouci, GVU v Chebu, Východočeské galerie v Pardubicích, KGVU ve Zlíně, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti a jinde.

(Ch)